BAHAL ČR a.s.


Adresa sídla:

Na Výsluní 201/13
Praha 10, PSČ 100 00
IČ: 28467272
DIČ: CZ28467272
Společnost byla zapsána dne 3. října 2008 v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 14712.