Peníze pro chytré a úspěšné


Co se skrývá za názvem NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM?

 • Dotační program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech.
 • V roce 2013 bylo podáno téměř 500 žádostí o dotaci
 • Dotace je vyplácena po kolaudaci stavby
 • Více o dotačním programu najdete na www.novazelenausporam.cz

Jak jsme byli úspěšní v získávání dotací?

 • 100% našich klientů, kteří žádali o dotaci, ji od SFŽP získali

Jak můžete s Bahalem využít dotační program Nová zelená úsporám?

 • Postavte s námi skutečně pasivní dům a získejte 350 nebo 500 tis. Kč
 • Na přípravu podkladů získejte dalších 35 tis. Kč
 • Dotační program stanovuje požadavky na pasivní domy vycházející z české legislativy
 • Požadavky na pasivní domy nejsou kompatibilní s požadavky PHPP (německá norma)

8 kroků jak získat dotaci – s Bahalem

 1. Rozhodněte se pro výstavbu pasivního domu
 2. Zadejte nám zpracování dokumentace pro povolení stavby
 3. Zadejte nám zpracování dokumentace pro realizaci stavby
 4. S naší pomocí získejte stavební povolení
 5. Nechte si vypracovat energetický posudek (PENB)
 6. Podejte žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí (SFŽP)
  • Spolu s projektovou dokumentací
  • Spolu se stavebním povolením
  • Spolu s posudkem energetické náročnosti budovy (PENB) tzv. štítkem
 7. Nechte si postavit skutečně pasivní dům Bahal
 8. Po kolaudaci inkasujte dotaci
Pokyny k NZÚ
Pasivní dům se vyplatí i bez dotace!
Jak chytře naložit s dotací?