zpět

9.část - Jak funguje rozhodčí soud v Praze?

Na konci roku 2013 jsme společnost KNAUF vyzvali k úhradě našich škod, které jsme v té době registrovali. Šlo tehdy o pouhých 1,75 mil. Kč. Protože to společnost KNAUF odmítla a my jsme měli vůči nim splatný závazek ve výši 1,25 mil. Kč, provedli jsme jednostranný zápočet a vyzvali je k úhradě rozdílu. Společnost KNAUF na nás podala žalobu k Rozhodčímu soudu při Hospodářské a Agrární komoře v Praze. A my jsme se šli soudit k tomuto „soudu“. To jak naivní jsme byli, jsme zjistili až v průběhu roku 2014…

V průběhu roku 2014 jsme nashromáždili všechny důkazy (viz Fakta: ošizené omítky, které způsobí rychlé destrukce!)a podali jsme na KNAUF protižalobu ve výši 7 mil. Kč, což představovaly škody na prvních 7 rodinných domech. Co na to společnost KNAUF?

Špatná obhajoba?

Stále jsme si říkali, že z celé jejich obhajoby máme velmi špatný pocit. Proč? Vůbec se nebránili ve věcné rovině. Stále říkali: vy jste (BAHAL) udělali špatně fasády, do chemického složení vám nic není, máte to špatně vyprojektované, my vše plníme, atd.

Tak se u soudu navršilo asi 30 kg našich znaleckých posudků vůči jejich 30 kg protiargumentů. 

Zajímavé bylo získávat informace ze zákulisí „pražských kaváren“. „Zbláznili jste se, u tohoto „soudu“ to nemůžete vyhrát…víte, jak to tam funguje?...nebo víte, kdo zastupuje KNAUF?“A ejhle. Právní zástupce, resp. majitel právní kanceláře společnosti KNAUF je také rozhodcem na tomto soudu. Právo na spravedlivý proces…

Rezignace jediného rozhodce!

V listopadu 2014 náhle odstoupil jediný rozhodce kvůli údajnému tlaku na svou osobu. Kvůli jakému tlaku? Koho? Kdo po něm co chtěl? Přišlo nám, že seriózního právníka-rozhodce, který měl spor rozhodovat, někdo donutil odstoupit. Ale důkazy k tomuto nemáme.

Následně byl ustanoven místopředsedou rozhodčího soudu nový rozhodce, který odložil spor na začátku roku 2015 až do prošetření kauzy ze strany ČOI. Tak začal zřejmě „hon“ na ČOI. K čemu to vedlo – viz.

A opět jsme v roce 2015 slýchali: „..víte, kdo je nový rozhodce a co rozhodovali za kauzy s právním zástupce KNAUFu společně? Vzdejte to…“

Právní stát a spravedlivý proces v podobě Rozhodčího soudu

V létě 2015 jsme podali na Rozhodčí soud námitku podjatosti jediného rozhodce. Zároveň se ukázalo, že právě tento rozhodce byl jmenován v rozporu s rozhodčí doložkou. Co na to vedení soudu? Zamítnuto. Proč? Nemáte se ke komu a kam odvolat. Takže je jedno, jak to odůvodnili. I kdyby tam napsali, že v Chebu pršelo, je to úplně jedno. Nemáte právo. Právní stát a právo na spravedlivý proces bere za své…

Přesto jsme podali žalobu k obvodnímu soudu na rozhodnutí Rozhodčího soudu. Nyní není ještě Obvodním soudem ani jedna žaloba vyřešena. Požádali jsme rozhodce o přerušení řízení. Nepřerušil.

Proč také. Vždyť má KNAUF dle ČOI všechno správně. Tak jsme na posledním jednání na konci roku 2015 vytáhli trumfy -posudky od PČR. Čekali jsme zásadní obrat, že bude rozhodnuto v náš prospěch. A výsledek? Odročeno na neurčito…

„…divíte se….všichni přeci ví, že BAHAL už nemůže dlouho vydržet…“ drby z pražských kaváren.

 

>> pokračovat ve čtení >>

 

Přehled článků KAUZY KNAUF:

  1. Proč jsme se rozhodli kauzu medializovat?
  2. KNAUF: Nehorázné pomluvy!
  3. Fakta: ošizené omítky, které způsobí rychlé destrukce!
  4. Jak to celé začalo a skončí? Kdo pomůže našim klientům?
  5. KNAUF – „smrdí ryba od hlavy“?
  6. Videa: vyjádření soudních znalců
  7. K čemu došla Policie ČR? Došlo ke korupci?
  8. K čemu došla ČOI? Došlo ke korupci?
  9. Jak funguje rozhodčí soud v Praze?
  10. Co na to přední politici? A pomohl nám Andrej Babiš?