zpět

7.část - K čemu došla Policie ČR? Došlo ke korupci?

První podnět na PČR jsme podali 12. 6. 2014. V té době jsme již měli za sebou část naší cesty ve sběru důkazů. Provedli jsme v akreditované zkušebně SYNPO desítky testů, a to jak s odebranými vzorky z našich fasád – odběry prováděli pracovníci SYNPO - tak rozbory omítkovin z kbelíků zakoupených běžně ve stavebninách.

Co jsme PČR sdělili?

Protože jsme se domnívali, že mohlo dojít ze strany společnosti KANUF k trestnému činu podvodu, podali jsme trestní oznámení. K tomuto jsme předali důkazy, které se týkaly:

 • Společnost KNAUF odmítá řešit reklamace
 • Silikonové omítky neobsahují deklarovaný silikon ani deklarovaný akrylát
 • Tyto omítky nesplňují deklarované parametry výrobcem ani normové požadavky

Závěry z akreditované zkušebny SYNPO, které jsme PČR předali, byly potvrzené 9 soudně znaleckými a odbornými stanovisky. Posudky zpracovávali 3 na sobě nezávislí soudní znalci.

Jak pracovala PČR?

V zákonné lhůtě se nám ozvala vyšetřovatelka a pozvala nás na schůzku. Na případu začaly pracovat dvě vyšetřovatelky. Šetření šlo z počátku svižně, ale…

První podivnost ve vyšetřování

Po podání vysvětlení, ke kterému se dostavil jednatel společnosti KNAUF se svým právním zástupcem, jsme navštívili opět vyšetřovatelky. Jedna vyšetřovatelka „zmizela“.  Ptali jsme se kam a proč? Ta, co zbyla, nám sdělila, že neví, ale že kolegyně byla přemístěna, protože moc nahlas mluví…podivně krčila rameny. Z tohoto jsme měli velmi špatný pocit. Následně vyšetřování tak 10x zpomalilo…a z nás se stali na 15 měsíců spíše pracovníci policie. Bylo velmi náročné pomoci vyšetřovatelce, aby vyšetřování někam spělo.

K jakým závěrům PČR dospěla?

Fakta, ke kterým dospěl Kriminalistický ústav Policie ČR:

 1. Silikonová omítka SILIKON HARTZPUTZ firmy KNAUF – neobsahuje žádný deklarovaný silikon a žádný deklarovaný akrylát.
 2. Tato omítka zato obsahuje vápno!
 3. Česká obchodní inspekce provedla své šetření špatně

Veškeré závěry, ke stažení níže. PČR dospěla ke stejným závěrům jako naši znalci, ale…

 

Proč PČR zastavila šetření v půlce a odložila vyšetřování?

Na konci roku 2015 nám bylo doručeno rozhodnutí PČR, že i přes zjištěná fakta je případ odložen. Tečka.

Když PČR došla ke stejným závěrům jako akreditovaná zkušebna SYNPO a naši znalci, proč neprovedla také ověřovací zkoušky vlastností a zkoušky dle normy ETAG 004, které by řekli to „B“, tj. že kvůli chemickému „ošizení“ omítky prostě nefungují. K těmto závěrů jsme došli my v našem vyšetřování, stačilo testy dokončit. Ale nebyl snad zájem?

Za této situace se bohužel nedivíme našemu zahraničnímu vlastníkovi, který se před koncem roku 2015 rozhodl hodit „ručník do ringu“.

 

Posudky ke stažení:

4. Znalecký posudek PČR výřez z fasády – žádný silikon, žádný akrylát

5. Znalecký posudek PČR rozbor hmoty z kbelíku – žádný silikon, žádný akrylát, vápno!?

9. Znalecký posudek – Ing. R. Milič – stanovisko k rozboru provedeném Policií ČR

10. Znalecký posudek – Doc. Novotná – stanovisko k výsledkům šetření ČOI – závěry se shodují s našimi; ČOI provedla šetření minimálně chybně

 

>> pokračovat ve čtení >>

 

Přehled článků KAUZY KNAUF:

 1. Proč jsme se rozhodli kauzu medializovat?
 2. KNAUF: Nehorázné pomluvy!
 3. Fakta: ošizené omítky, které způsobí rychlé destrukce!
 4. Jak to celé začalo a skončí? Kdo pomůže našim klientům?
 5. KNAUF – „smrdí ryba od hlavy“?
 6. Videa: vyjádření soudních znalců
 7. K čemu došla Policie ČR? Došlo ke korupci?
 8. K čemu došla ČOI? Došlo ke korupci?
 9. Jak funguje rozhodčí soud v Praze?
 10. Co na to přední politici? A pomohl nám Andrej Babiš?