zpět

1. část - Proč jsme se rozhodli kauzu medializovat?

Podvádí KNAUF spotřebitele v ČR a SR?

V prosinci 2015 začala média (LN, I-Dnes)o kauze OŠIZENÝCH OMÍTEK KNAUF informovat veřejnost. Téma otevřely Lidové noviny. Dle našich informací může stát za zveřejněním celé kauzy někdo z Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Článek vynesl na scénu to, že MPO připravuje zákon o „Stavební policii“, která bude fungovat při České obchodní inspekci (ČOI).

To, zda se jedná o alibismus a snahu „zamaskovat“ svoje selhání, na to si udělejte vlastní názor. Proč? Protože státem zřízené či řízené instituce, které v kauze figurují, a to jak státní zkušebna TZUS, ČOI, tak Rozhodčí soud při Hospodářské a Agrární komoře v Praze patří do pole působnosti právě Ministerstva průmyslu a obchodu. Toto ministerstvo již dva roky zásobujeme důkazy a náměty, že se na těchto institucích dějí „nepravosti“.

Proč tedy náhle MPO zareagovalo? Na konci roku jsme Vládě ČR a MPO zaslali důkazy, které získala Policie ČR, které nám dávají za pravdu…

Proč kauzu medializujeme?

Protože jsme věřili v právní stát, ve spravedlnost při rozhodování správních orgánů a Policie, v nezávislost soudů a soudců a také proto, že jsme do poslední chvíle věřili, že společnost KNAUF Praha, s.r.o., resp. její vlastníci začnou celou záležitost konstruktivně řešit. Místo toho došlo k bezprecedentnímu útoku na naši společnost. Domníváme se, že za tím může být snaha společnost BAHAL zlikvidovat jako nepohodlného konkurenta.

O čem je kauza – více zde.

Na stránkách společnosti KNAUF se můžete dočíst řadu obvinění ve vztahu k naší společnosti, která nejsou pravdivá. Domníváme se, že jde o záměrnou manipulaci s fakty až vědomé lži. Naše vyjádření k pomluvám společnosti KNAUF – zde.

Proč státní orgány do kauzy nezasáhly?

Domníváme se, že mohlo v naší republice v minulých letech dojít k fatálnímu porušení podmínek při čerpání eurodotací na zateplování domů (program PANEL a program Zelená úsporám). Pokud by došlo k prokázání našich tvrzení o porušování zákona a příslušných norem ze strany společnosti KNAUF, mohlo by tak vlastně dojít k přiznání spoluzodpovědnosti státu, či minimálně prokázání selhání státního dohledu.

Jednoduché řešení: zlikvidovat BAHAL!

Zlikvidovat naši společnost i s jejími akcionáři, investory, pracovníky a hlavně klienty, kteří v případě insolvence přijdou o své prostředky… Škody, hlavně pro některé naše klienty a investory, jsou zcela fatální a nehodláme se smířit s tak bezprecedentním selháním tzv. „právního státu“, za který má být Česká republika považována.

Proč selhání právního státu

Protože je systém nastavený tak, aby vždy poškozený subjekt (firma) byl v čase zlikvidován. Stačí, aby případný „podvodník“ vše zdržoval. Ve chvíli, kdy si dopomůže „ovlivňováním“ státních úředníků, je „vymalováno“. V našem státě, pokud se firma stane obětí takového podvodu, musí nejprve vše na své náklady opravit, aby právně škoda vznikla a následně ji může uplatňovat u soudu a příp. dalších orgánů (v našem případě Rozhodčí soud, ČOI, PČR, MPO). A ejhle. Vše se začne protahovat na roky.

Následně vám řeknou a s úsměvem, že opravami jste vlastně zničili důkazy. Nikoho nezajímá, že před opravami dělala odběry vzorků nezávislá zkušebna (své odběry dělal i Kriminalistický ústav!). Dozvíte se, že je nutné po dalších 2 letech vše znovu prověřit. A kdo to má prověřit? Opět ČOI, u které existuje silné podezření, že došlo v rámci šetření k manipulaci, a to jak procesní, tak s výsledky. Mezitím společnost vykrvácí finančně. Pak stačí v době marketingu najmout pár studentů a šířit na internetu pomluvy, přetáhnout vám zaměstnance, pomluvit vás u ostatních dodavatelů…

 

Fakta ke stažení:

1. Tiskové prohlášení KNAUF ze dne 16. 12. 2015

 

>> pokračovat ve čtení >>

 

Přehled článků KAUZY KNAUF:

  1. Proč jsme se rozhodli kauzu medializovat?
  2. KNAUF: Nehorázné pomluvy!
  3. Fakta: ošizené omítky, které způsobí rychlé destrukce!
  4. Jak to celé začalo a skončí? Kdo pomůže našim klientům?
  5. KNAUF – „smrdí ryba od hlavy“?
  6. Videa: vyjádření soudních znalců
  7. K čemu došla Policie ČR? Došlo ke korupci?
  8. K čemu došla ČOI? Došlo ke korupci?
  9. Jak funguje rozhodčí soud v Praze?
  10. Co na to přední politici? A pomohl nám Andrej Babiš?