zpět

Jak získat dotaci 500 tis.Kč?

Náš článek Vám přináší informace jaké dotace stát, resp. Státní fond životního prostředí, poskytuje na pasivní domy a jak je získat.

Jaké dotace poskytuje stát na pasivní domy?

Státní fond životního prostředí si pro program Nová zelená úsporám definoval vlastní kritéria, které musí pasivní dům splnit. Ta vycházejí z platné normy ČSN EN 73 0540, TNI 73 0329, zákona 318/2012 Sb. a prováděcí vyhlášky 78/2013 Sb.

Obecně můžeme říci, že jsou definovány dvě kategorie pasivních domů:

1/ Pasivní domy (podoblast B1) s měrnou potřebou tepla na vytápění do 20 kWh/m2/rok a s potřebou neobnovitelné primární energie do 90 kWh/ m2/rok.

2/ Pasivní domy (podoblast B2) do 15 kWh/m2/rok a s potřebou neobnovitelné primární energie do 60kWh/m2/rok.

Na domy v první kategorii B1 stanoví dotační program nová Zelená úsporám dotaci ve výši 350 tis. Kč plus 35 tis. Kč na vyřízení administrativy kolem dotace a na druhou úroveň B2 stanovil dotaci ve výši 500 tis. Kč plus 35 tis. Kč na vyřízení administrativy kolem dotace.

Jak jsou na tom domy BAHAL?

Velmi dobře! Na splnění kritérií, jak první, tak druhé úrovně jsme připraveni, tzn., že vám umíme na pasivní dům BAHAL zajistit státní dotaci až ve výši 550 tis. Kč. Má to nějaký háček? Ano a ne jeden, ale vše zvládáme s přehledem.

Obecně můžeme říci, že pokud máte vhodný pozemek, tj. pozemek, který není z JV, J, JZ zastíněn okolní zástavbou či zelení, většina našich domů si na úroveň dotace ve výši 350 tis. Kč s přehledem sáhne.

Pokud je dům na vhodném pozemku dobře umístěn, může po přezkoumání auditorem být drobně stavebně vylepšen tak, aby splnil požadavky v kategorii B2. V každém případě musí být na dům instalována menší solární elektrárna, která zásadně vyřeší zpřísněný požadavek na potřebu neobnovitelné primární energie. Pokud to shrneme, tak dodatečných 150 tis. Kč státní dotace proinvestujte, možná budete potřebovat o cca 50 tis. Kč více, ale získáte tím dům s fotovoltaickou elektrárnou, která pak bude mít návratnost řádově 0-5 let a poté již jen inkasujete další úspory z používání „sluneční energie“.

Dotace je příjemným finančním zpestřením, ale ta důležitá hodnota pasivních domů je v úsporách na provozních nákladech. Přečtěte si zde.