zpět

Garance až 30 let

Garance až 30 let, životnost a servis

Životnost staveb z lehkého ocelového skeletu je prověřena především v zahraničí a to v USA, kde se tyto stavby začali konstruovat před více než 80 lety. A dodnes z tohoto systému stojí mnoho nejen rodinných, ale i administrativních budov o několika podlažích. U nás v České republice je nejstarším domem z lehkého ocelového skeletu vila na Babě z roku 1947 tedy celých 67 let.

K problematice životnosti lehké ocelové konstrukce domů Bahal jsme požádali o vyjádření našeho odborníka na ocelové konstrukce: „Ocelový skelet v naší skladbě stěny pro pasivní i nízkoenergetický dům se nachází v suchém prostředí s minimálním dynamickým namáháním a tudíž jeho životnost je neomezená.“

Z jeho slov je patrné, že o životnost ocelového skeletu není třeba mít obavy. Jen pro zajímavost lze uvést, že naše rodinné domy snesou sněhovou zátěž až 5 metrů prachového sněhu a odolají uragánu typu Kiril. Mimoto v USA jsou to jediné typy domů, které jsou pojistitelné proti tornádům a záplavám.

Vybíráme si jen spolehlivé dodavatele

Stejně jako jsme dbali na statickou odolnost konstrukce, tak se pro nás stalo klíčovým i výběr vhodných dodavatelů materiálů a jejich systémových řešení. Dodavatelští partneři mají respekt z našich požadavků na kvalitu. Po několika špatných zkušenostech si necháváme všechny materiály a komponenty, které instalujeme do domů našich klientů prověřovat ve státních zkušebnách. A ani v případě nadnárodních firem nepřimhouříme oči nad nekvalitními surovinami či materiály. Jsme přesvědčeni, že naši klienti si u nás platí za kvalitu a to nejen projektu a provedení stavby, ale i za materiály, ze kterých je jejich dům zhotoven. Zkoušky nás stojí nemalé prostředky, ale díky nim jsme již odhalili mnohé nekalé praktiky ve světě stavebnictví. V případě, že náš partner nedodává materiál v odpovídající kvalitě a ještě se straní odpovědnosti za vzniklé škody, tak partnera vyměníme a jsme připraveni bránit nejen sebe, ale i své klienty v případném soudním sporu.

Pečlivé servisní prohlídky

Na základě této posedlosti kvalitou a po vzoru automotivu jsme přišli již při vzniku naší firmy v roce 2009 s velmi progresivním tématem do té doby klasickým stavebnictvím zcela nepochopitelným a to servisem domů formou servisní knížky. Náš koncept servisu je založen na pravidelných prohlídkách domu, při kterých naši technici udělají běžnou údržbu a zároveň zkontrolují jednotlivé části domu a technologií. Kontrolou tak v pravidelných intervalech prochází střecha, fasáda, seřizují se okna a žaluzie, kontroluje se tepelné čerpadlo a funkce vzduchotechnické jednotky a mnoho další někdy až zdánlivě nepodstatných maličkostí.

Díky tomuto procesu jsem schopni zachytit případnou vznikající závadu v zárodku a předejít tak rozsáhlým škodám. Na základě partnerských dohod dokážeme našim klientům významně prodlužovat záruky na jednotlivé části domu. Podstatné je i to, že na základě zkušeností servisu dokážeme pro další generace domů inovovat některé postupy a naše domy se díky tomu pořád vyvíjejí. To má za následek, že nový klienti vidí náš kvalitativní posun a oceňují ho a naši stávající klienti připustili, že by si v budoucnu dům Bahal opětovně koupili. A to je pro nás jednou z největších odměn.